Elogi dels mots «ànnera» i «pollastre»

/
En una llengua subordinada com la catalana, la substitució de paraules per unes altres de manllevades de la llengua dominant, la castellana, és un fet força freqüent.