L’associació

L’Associació Llengua Nacional va néixer el 1991 com un instrument de militància lingüística: per defensar el català de les accions que el discriminaven, per promoure’n la normalització i vetllar per la unitat de la llengua, així com per convertir-la en el mitjà de comunicació habitual als Països Catalans. La part més visible de l’entitat és la revista del mateix nom, de periodicitat trimestral.

Després de trenta anys, els objectius fundacionals de Llengua Nacional són més vius que mai. Per això hem iniciat una etapa en què ens proposem redoblar els esforços per dur-los a terme, mitjançant aquest web i l’organització de noves activitats.