L’Associació Llengua Nacional va ser fundada el 1991 per a contribuir a la normalització del català, defensar la unitat de la llengua i la seva riquesa dialectal, vetllar per l’ús d’un llenguatge ric i genuí, i lluitar perquè esdevingués el mitjà de comunicació habitual dels Països Catalans.

ÚLTIMES NOTÍCIES

#PíndolesJané: «Revelar un secret»

Per Albert Jané Els secrets es revelen, no es desvetllen. Ho fan, naturalment, les persones indiscretes. El verb desvetllar, encara que algunes vegades s’usa com a sinònim de despertar, de fet, vol dir, exactament, “treure la son (a algú)”. I, per tant, desvetllar-se signifi ca “perdre la son”. Si un està desvetllat és clar que està despert, però […]

#PíndolesJané: «Quin un, en Pere!»

Per Albert Jané S’imaginen, senyores i senyors, quin efecte que faria que algú —un catalanoparlant, és clar—, parlant en castellà, digués: «¡Qué uno, Pedro!», «¡Qué otra, Josefina!»? Li dirien ase, ruc, ignorant, analfabet, llanut i aixafaterrossos. Potser ho anirien a dir i tot al ministeri fiscal, a veure si hi trobava indicis de delicte. En canvi, són molts els catalans que […]

Assemblea general ordinària 2018

El dimarts 19 de febrer es va celebrar, a l’Auditori de la seu de l’Associació Llengua Nacional, l’assemblea general ordinària de socis corresponent a l’any 2018. En aquesta sessió, el president va destacar l’estabilitat de la Junta de Govern i informà de l’expansió territorial que hem iniciat a fi d’ampliar la presència de la revista, […]

Llengua Nacional, a València

El dijous 17 de gener Llengua Nacional es va desplaçar fins a la ciutat de València amb l’objectiu de seguir divulgant la tasca que duem a terme arreu dels Països Catalans, com ja vam fer a Palma i pretenem fer encara en alguns altres territoris enllà del Principat de Catalunya. En el magnífic marc de […]