IV PREMI LLENGUA NACIONAL

El premi Llengua Nacional, que arrencà l’any 2018 i té una periodicitat anual, vol reconèixer projectes empresarials d’arreu dels Països Catalans que mostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin a l’extensió de l’ús —i del bon ús— de la llengua. Hi poden participar petites empreses i cooperatives (comerços, mitjans de comunicació locals, editorials, cooperatives de consum, etc.) que destaquin per la seva defensa de la llengua. Les empreses o negocis nominats no poden tenir més de 10 treballadors. L’objectiu d’aquest guardó no és només donar un modest suport econòmic al guanyador, sinó també ajudar a difondre aquestes iniciatives perquè puguin servir d’inspiració i model per a nous projectes.

Bases del premi

Presentació de candidatures

 • Qualsevol persona major d’edat pot presentar una candidatura al premi.
 • Per a fer-ho, haurà d’emplenar un formulari en línia que estarà disponible a partir del dia 20 de setembre del 2021 a la pàgina https://llenguanacional.cat/premi.
 • En aquest formulari es demanarà un escrit (de 400 paraules com a màxim) en què caldrà argumentar els motius pels quals es considera que l’empresa nominada és mereixedora del premi. S’hi podran adjuntar documents gràfics i audiovisuals per a il·lustrar la qualitat de la candidatura.

Selecció

 • Es valoraran diversos aspectes pel que fa a les candidatures:
  • L’originalitat de la seva proposta lingüística.
  • La seva contribució al foment de l’ús del català.
  • La possibilitat de servir de model per a altres iniciatives.
  • La política comunicativa de l’empresa, tant pel que fa a la comunicació interna com externa.
  • L’ús i promoció de les noves tecnologies en català.
  • La correcció lingüística de la pàgina web, les xarxes socials i els materials publicitaris. Aquest és un aspecte que considerarem especialment rellevant, ja que Llengua Nacional és una associació que vetlla pel bon ús del català.
  • La dificultat del projecte per a desenvolupar-se en català tant en l’àmbit sectorial en què es duu a terme com en l’àmbit geogràfic on té lloc.
 • El jurat estarà format per Bernat Joan, escriptor i sociolingüista; Gemma Pascual, vicepresidenta de l’AELC al País Valencià; i els membres de la Junta de l’Associació Llengua Nacional Maria Rosa Bayà,  Abel Carretero i Albert Jané.
 • Una empresa que ja hagi estat premiada en alguna de les edicions no podrà tornar a optar al guardó en futures ocasions.

Terminis

 • Les nominacions es podran presentar del 20 de setembre al 31 d’octubre del 2021, ambdós inclosos.
 • Els projectes premiats es faran públics durant l’acte de lliurament, que tindrà lloc el 18 de novembre del 2021, a les set del vespre, a l’Auditori Cullell i Fabra del Centre Sant Pere, de Barcelona. La celebració de l’acte està supeditada a l’evolució de la situació sanitària. Si no es pogués dur a terme, el premi s’atorgaria de totes maneres, però sense fer-ne cap acte públic.

Premis

 • El premi al projecte guanyador té una dotació econòmica de 2.000 euros.
 • L’empresa guanyadora també gaudirà d’una inserció publicitària a la revista Llengua Nacional durant 1 any (4 números).
 • El premi està subjecte a les retencions fiscals que determini la legislació vigent.
 • El jurat pot decidir atorgar una menció especial si creu que algun altre projecte ho mereix. En cas que s’atorgui, la menció està dotada amb 500 euros i amb una inserció publicitària de l’empresa en 2 números de la revista Llengua Nacional.
 • En cas que el jurat consideri que els candidats no reuneixen prou condicions positives per a optar al guardó, el premi pot quedar desert.

El premi Llengua Nacional té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura