V PREMI LLENGUA NACIONAL

El Premi Llengua Nacional, iniciat l’any 2018, és de periodicitat anual i vol reconèixer projectes empresarials d’arreu dels Països Catalans que mostrin un ferm compromís amb el català i contribueixin a estendre’n l’ús —i el bon ús—. Hi poden participar autònoms i petites empreses i cooperatives amb un màxim de 10 treballadors (comerços, mitjans de comunicació locals, editorials, cooperatives de consum…) que destaquin per la defensa de la llengua. Amb aquest guardó, no sols volem donar un modest suport econòmic al guanyador, sinó, sobretot, ajudar a difondre iniciatives d’aquest tipus perquè serveixin d’inspiració i model per a nous projectes.

Bases

Presentació de candidatures

 • Qualsevol persona major d’edat pot presentar una candidatura.
 • En aquest formulari, haurà d’argumentar (amb 400 paraules com a màxim) els motius pels quals es considera que l’empresa és mereixedora del Premi. Hi podrà adjuntar documents gràfics i audiovisuals per a il·lustrar la qualitat de la candidatura.

Selecció

 • Es valoraran els aspectes següents:
  • L’originalitat de la proposta lingüística.
  • La contribució al foment de l’ús del català.
  • La possibilitat de servir de model per a altres iniciatives.
  • La política comunicativa de l’empresa en comunicació interna i externa.
  • L’ús i la promoció de les noves tecnologies en català.
  • La correcció lingüística de la pàgina web, les xarxes socials i els materials publicitaris. Aquest és un aspecte que considerarem especialment rellevant, ja que Llengua Nacional és una associació que vetlla pel bon ús del català.
  • Les dificultats del projecte per a desenvolupar-se en català en l’àmbit sectorial en què es duu a terme i el geogràfic on té lloc.
 • El jurat el formen Francesc Xavier Vila (Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya); Joan Iglesias (Catalunya del Nord); Bernat Joan (Illes Balears); Gemma Pasqual (País Valencià), i els membres de la Junta de l’Associació Llengua Nacional Maria Cucurull (Principat d’Andorra), i Pere Ignasi Poy i Màriam Serrà (Principat de Catalunya), aquesta darrera, amb veu però sense vot.
 • Els premiats en edicions anteriors no podran tornar a optar al guardó en futures convocatòries.

Terminis

 • Les candidatures es podran presentar del 19 de setembre al 30 d’octubre del 2022, ambdós inclosos.
 • Els projectes premiats es faran públics durant l’acte de lliurament del Premi, que tindrà lloc el 23 de novembre del 2022, a les 7 del vespre, a l’Auditori Cullell i Fabra del Centre Sant Pere, C. de Sant Pere més Alt, 25, de Barcelona.

Premis

 • El projecte guanyador té una dotació econòmica de 3.000 €.
 • L’empresa guanyadora també gaudirà d’una inserció publicitària en la revista Llengua Nacional durant un any (4 números).
 • L’import està subjecte a les retencions fiscals que determini la legislació vigent.
 • El jurat pot decidir d’atorgar una menció especial, dotada amb 700 € i una inserció publicitària de l’empresa durant un semestre (2 números) en la revista Llengua Nacional, si creu que algun altre projecte n’és mereixedor.
 • En cas que el jurat consideri que els candidats no reuneixen prou condicions per a optar al guardó, el Premi pot quedar desert.

El premi Llengua Nacional té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura