Criteris d’edició

Presentació dels originals

 • Document de Word sense estils. No s’admeten en format PDF, ni mecanoscrit,
  ni manuscrit.
 • Lletra: Arial 12
 • Interlineat: 1,5 espais
 • Text justificat (alineat a dreta i esquerra)
 • Sense sagnar
 • Sense espai entre paràgrafs

Extensió màxima dels originals

 • Articles: Un màxim de 1.400 paraules (9.000 caràcters amb espais) + 1 fotografia o il·lustració sobre el tema tractat.
 • Ressenyes i cròniques: Un màxim de 400 paraules (2.300 caràcters amb espais) + 1 fotografia de la portada + dades del llibre ressenyat (autoria, títol, editorial, lloc i data d’edició i nombre de pàgines). S’hi inclouran comentaris sobre la qualitat lingüística de l’obra ressenyada.
 • Entrevistes: Un màxim de 1.900 paraules (11.000 caràcters amb espais) + 1 fotografia de l’entrevistat + 2 o 3 de complementàries.

Fotografies en fitxer electrònic

 • Resolució de 300 ppp o una mida mínima d’1 Mb
Termini de lliurament d’articles
 • Primer trimestre: 10 de gener
 • Segon trimestre: 10 d’abril
 • Tercer trimestre: 10 de juny
 • Quart trimestre: 20 de setembre

Els articles rebuts amb posterioritat a aquestes dates es reservaran per al trimestre següent.

Llengua Nacional es reserva el dret d’escurçar o bé de publicar en més d’un número els articles que excedeixin l’extensió, així com de desestimar els que no consideri de prou qualitat o els que no s’adiguin amb la línia editorial de la revista.

En presentar articles, els autors accepten els criteris lingüístics de Llengua Nacional.

Tramesa dels originals
Totes les trameses d’articles s’han de fer a l’adreça electrònica revista@llenguanacional.cat