Objectius Llengua Nacional

  • Defensar la unitat de la llengua catalana i preservar la riquesa de les seves varietats dialectals.
  • Promoure el procés de normalització lingüística, defensar l’ús correcte de la llengua i donar a conèixer i difondre totes les seves possibilitats expressives i tots els seus recursos vàlids en els diversos àmbits i nivells de comunicació.
  • Treballar per assolir un estàndard comú de llengua nacional.
  • Preservar la llibertat de qualsevol parlant català a fer servir la seva llengua, culta i normativa, en els països de parla catalana.