Cercador

El cercador de Llengua Nacional permet trobar fàcilment treballs específics sobre un tema o els articles d’algun col·laborador en particular.

Funciona com el cercador de Google, de manera que tant es pot consultar una paraula sola (p. ex., toponímia, participi, valencià), com sintagmes formats per diverses paraules. En aquest segon cas, cal escriure la seqüència entre cometes (p. ex., “Josep Ruaix”, “perífrasi verbal”, “ensenyament del català”).

[wp-svg-icons icon=”globe” wrap=”i”] Accés al cercador

 

  • Si voleu consultar un número sencer de Llengua Nacional, aneu al repositori de revistes.
  • Recordeu que els continguts dels quatre últims números de la revista només són accessibles per als socis i subscriptors (consulteu la secció Últims números).
  • Tingueu en compte que els primers resultats de les cerques sovint corresponen a anuncis patrocinats.