Titularitat

L’Associació Llengua Nacional, amb NIF G59835157 i domicili al Centre Sant Pere Apòstol, al carrer de Sant Pere més Alt, 25 (08003 Barcelona), és propietària i gestora d’aquest lloc web.

 

Continguts web i enllaços

L’Associació Llengua Nacional es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada en aquest lloc web, o bé, suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment, sense necessitat de comunicació prèvia.

 

No s’assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, hostatgen o sobre els quals es facilita un accés (enllaços), ja que no hi ha cap obligació per a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent.

 

Pel que fa als continguts publicitaris, els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.

 

Política de privadesa i protecció de dades (LOPD)

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades personals, doneu el consentiment per al tractament de les dades personals que faciliteu, les quals seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l’Associació Llengua Nacional, amb finalitat de la gestió del web i l’enviament de la informació requerida pels usuaris.