Equip de l’Associació Llengua Nacional

La Junta de Govern de l’Associació Llengua Nacional està formada per un equip d’entusiastes de la llengua que s’hi dediquen professionalment des de la docència, l’assessorament lingüístic o la correcció, la traducció i la literatura:

  • Presidenta: Màriam Serrà
  • Vicepresident: Jaume Casassas
  • Secretari: Marc Sangles
  • Vice-secretari: Andreu Salom
  • Tresorer: Xavier Graells
  • Vocals: Maria Cucurull i Agnès Toda
  • Membre d’honor: Albert Jané