Equip de l’Associació Llengua Nacional

En procés

La Junta de Govern de l’Associació Llengua Nacional està formada per un equip d’entusiastes de la llengua que s’hi dediquen professionalment des de la docència, l’assessorament lingüístic o la correcció, la traducció i la literatura:

  • Presidenta: Màriam Serrà
  • Vicepresident: Pere Ignasi Poy
  • Secretari: Marc Sangles
  • Vice-secretari: Andreu Salom
  • Tresorer: Xavier Graells
  • Vocals: Jaume Casassas, Arnau Colominas, Maria Cucurull i Agnès Toda
  • Membre d’honor: Albert Jané