El laberint diacrònic

Assemblea general ordinària 2020

/
Si bé ens mancà l’escalf del contacte humà a que estàvem acostumats, hem constatat que aquest format virtual ha afavorit la participació dels qui viuen lluny de Barcelona.