Entrades per Llengua Nacional

La llengua de signes catalana (LSC), llengua pròpia

Josep Quer ICREA – Universitat Pompeu Fabra En aquests darrers anys la llengua de signes catalana (LSC) ha anat guanyant visibilitat al nostre país, sobretot amb la presència d’intèrprets en algun mitjà de comunicació, en actes públics de tota mena (rodes de premsa del Govern, pregons, actes polítics, obres de teatre, etc.) i a les xarxes socials. El ple […]