Premi Lleguna Nacional 2018

Ha acabat el termini d’enviament de candidatures.

I PREMI LLENGUA NACIONAL

El premi Llengua Nacional, que arrenca aquest 2018 i tindrà una periodicitat anual, vol reconèixer projectes empresarials d’arreu dels Països Catalans que mostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin a l’extensió de l’ús —i del bon ús— de la llengua. Hi poden participar petites empreses i cooperatives (comerços, mitjans de comunicació locals, editorials, cooperatives de consum, etc.) que destaquin per la seva defensa de la llengua. Les empreses o negocis nominats no poden tenir més de 10 treballadors. L’objectiu d’aquest guardó no és només donar un modest suport econòmic al guanyador, sinó també ajudar a difondre aquestes iniciatives perquè puguin servir d’inspiració i model per a nous projectes.

Bases del premi

Presentació de candidatures

 • Qualsevol persona major d’edat pot nominar un candidat al premi.
 • Per a fer-ho, haurà d’emplenar un formulari en línia que estarà disponible a partir del dia 1 d’octubre del 2018 a la pàgina https://llenguanacional.cat/premi.
 • En aquest formulari es demanarà un escrit (de 400 paraules com a màxim) en què caldrà argumentar els motius pels quals es considera que l’empresa nominada és mereixedora del premi. S’hi podran adjuntar documents gràfics i audiovisuals per a il·lustrar la qualitat de la candidatura.

Important: les persones que facin les nominacions de candidats no poden tenir interessos en les empreses o cooperatives nominades.

Selecció

 • Es valoraran diversos aspectes pel que fa als candidats nominats:
  • L’originalitat de la seva proposta lingüística.
  • La seva contribució al foment de l’ús del català.
  • La possibilitat de servir de model per a altres iniciatives.
  • La política comunicativa de l’empresa, tant pel que fa a la comunicació interna com externa.
  • L’ús i promoció de les noves tecnologies en català.
  • La potenciació de la formació en català del personal.
 • El jurat estarà format per Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Bernat Joan, escriptor i sociolingüista; Carme Junyent, professora de lingüística; Gemma Pascual, vicepresidenta de l’AELC al País Valencià, i els membres de la Junta de l’Associació Llengua Nacional Maria Rosa Bayà, Albert Jané i Abel Carretero (aquest darrer amb veu però sense vot).
 • Una empresa que ja hagi estat premiada en alguna de les edicions no podrà tornar a optar al guardó en futures ocasions.

Terminis

 • Les nominacions es podran presentar de l’1 al 28 d’octubre del 2018, inclusivament.
 • Els projectes premiats es faran públics durant l’acte de lliurament, que tindrà lloc el 20 de novembre del 2018.

Premis

 • Es lliurarà un premi al guanyador i un altre premi a un finalista.
 • El premi al guanyador té una dotació econòmica de 2.500 euros, mentre que el premi al finalista és de 1.000 euros.
 • Els premis estan subjectes a les retencions fiscals que determini la legislació vigent.
 • Els nominadors que hagin proposat els projectes guardonats rebran un val de 200 euros que es podran gastar a les llibreries Abacus. El jurat pot decidir com es reparteix aquest regal en cas que l’empresa guanyadora hagi tingut més d’una nominació.
 • En cas que el jurat consideri que els candidats no reuneixen prou condicions positives per a optar al guardó, el premi pot quedar desert.

El premi Llengua Nacional té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura