Llengua Nacional núm. 113

Divulgació i defensa de la llengua catalana

Núm. 113 – des. 2020

Índex

 • Editorial. Sonen alarmes a les facultats de filologia
 • Ens cal professorat de llengua i literatura, Josep Bargalló
 • Una possible relació entre la immersió i vocacions
  a filologia catalana, David Valls
 • Filologia (catalana) en temps d’indigència, Josep Murgades
 • Amb qui fem ballar la llengua? Sobre filologia i ensenyament, Alfons Gregori
 • ¿Qui vol estudiar filologia catalana? Jordi Ginebra
 • Pel camí del pedregar, Montserrat Sendra
 • Calen filòlegs catalans; qui en dubta? Francesc Feliu
 • Hem preparat els docents que aquest país necessita? Pere Mayans
 • Els futurs del català, Miquel Àngel Pradilla
 • L’accés a la docència de llengua i literatura catalanes
  a les Illes Balears, Nicolau Dols
 • Els estudis de Filologia Catalana: en la bona direcció, Jesus Jimenez i Josep Ribera
 • Notes disperses (IV), Albert Jané
 • Un altre terme covidià conflictiu, Josep Ruaix
 • Entrevista a Josep Ruaix. David Pagès
 • El primer «Parlem-ne!» virtual
 • El diari econòmic virtual VIA Empresa s’endú el III premi Llengua Nacional
 • Ressenya. El futur del català depèn de tu. David Paloma
Has de registrar-te per poder veure el contingut (cal ser soci o subscriptor).