Llengua Nacional núm. 122

Divulgació i defensa de la llengua catalana

Núm. 122 – març 2023

Índex

 • El català en el Tractat de Barcelona. Per Bernat Joan i Martí
 • Constitució, llengües i desigualtat. Andreu Salom i Mir
 • La llengua invisible. Joaquim Rovira
 • Sobre «la majoria (de)» / «la major part de». Carles Riera
 • Notes disperses (XI). Albert Jané
 • Junts i juntes (és a dir, separats) (I). Jaume Corbera i Pou
 • Ramon Trullenque: compromís, honestedat i servei. David Pagès i Cassú
 • Agafem-nos-el bé però prenguem-nos-ho amb filosofia. Oriol Ponsatí-Murlà
 • Introducció a «Ludollengua»
 • Trieu i remeneu. Albert Jané
 • Una forma verbal normativament desconsiderada (i III). Josep Ruaix i Vinyet
 • Serrells del 2022. Associació Llengua Nacional
 • La revista: moltes cares i un sol objectiu. Màriam Serrà
 • 44 Article neutre: ¿local o universal, extern o propi, empobridor o enriquidor? Josep
  Ruaix
 • Ressenya: Torb IX. Victòria Catalana
Has de registrar-te per poder veure el contingut (cal ser soci o subscriptor).