Llengua Nacional núm. 121

Divulgació i defensa de la llengua catalana

Núm. 121 – des. 2022

Índex

 • Editorial. «Continuem seguint l’actualitat»
 • «Miquel Strubell (1949-2022): hem tingut un gran company», Isidor Marí.
 • «La llengua del poder», Joaquim Rovira i Xaubet
 • «Conquesta, imposició i colonització», Andreu Salom
 • «Notes disperses (X)», Albert Jané.
 • «La transmissió intergeneracional del lèxic de l’Horta Valenciana», Ma Gloria García-Blay i Mónica Belda-Torrijos.
 • «L’article personal en els noms d’animals», Pere Martí i Bertran.
 • «Traducció d’una frase feta anglesa», Carles Riera.
 • «Temps verbal i adjectius de possibilitat passiva», Carles Riera.
 • «Una forma verbal normativament desconsiderada (II)», Josep Ruaix i Vinyet.
 • «Crònica diatòpica de la Marina Alta», Víctor Manuel Castro i Monserrat.
 • «Les Voltes Educa, un projecte il·lusionant», Núria Felip i Jacas.
 • Ferran Suay: «Que ens governen uns covards ens juga en contra absolutament», Agnès Toda i Bonet.
 • «El Correllengua 2022, dedicat a Joan Fuster», Jaume Marfany.
 • «Monosíl·labs», Daniel Ruiz-Trillo.
 • Ressenya. De viva veu, Joan Garí.
 • Ressenya. Els pòstits del senyor Nohisoc, Pere Martí i Bertran.
 • Ressenya. Memòries d’un filòleg norantí, Josep Ruaix i Vinyet.
 • Ressenya. Primer recull de prosa de Miquel Bosch i Jover. Esbós d’anecdotari, Josep Ruaix i Vinyet
 • Ressenya. Els cognoms de les Illes Balears. Andreu Salom i Mir.
 • Ressenya. Baules. Cartes generacionals. Francesc Marco-Palau.
Has de registrar-te per poder veure el contingut (cal ser soci o subscriptor).