Llengua Nacional núm. 108

Divulgació i defensa de la llengua catalana

Núm. 108 – set. 2019

Índex

 • Editorial, «Notes d’actualitat comentades»
 • Entrevista a Maria-Reina Bastardas, M. Rosa Bayà
 • «El meu Joan Bastardas», José Enrique Gargallo
 • «La llengua del judici» Bernat Joan
 • «El model lingüístic del llenguatge jurídic català», Anna Arnall
 • «L’ecosistema comunicatiu: l’espai vital de la nació», Vicent Pitarch
 • «Anàlisi de la GEIEC (2): Els pronoms àtons», David Casellas
 • «Butla/butlla, bolleta, bolletí», Jaume Corbera
 • «Paraules que s’han perdut a l’Empordà (1)», Josep Torroella
 • «La castanya i el moniato: significats col·loquials», Jaume Salvanyà
 • «Sobre les construccions de donar o demanar consell a algú», Carles Riera
 • «Sobre el pronom anafòric ho», Carles Rie«ra
 • «La hac etimològica», Josep Ruaix
 • «El Bloc Maragall arriba a seixanta anys», Jordi Alberich
 • «Aina Moll i la llengua nacional», Isidor Marí
 • Entrevista a Pere Manzanares, pedagog i activista nordcatalà, David Pagès
 • L’Associació
 • Ressenyes
Has de registrar-te per poder veure el contingut (cal ser soci o subscriptor).