Rep les nostres novetats

    *Camps obligatoris

    L’Associació Llengua Nacional, amb NIF G59835157 i domicili al Centre Sant Pere Apòstol, al carrer de Sant Pere més Alt, 25 (08003 Barcelona), ha implantat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la correcta protecció de les vostres dades personals, complint d'aquesta manera amb les exigències del Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679. En tot cas, el titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a l'adreça postal indicada: carrer de Sant Pere més Alt, 25 (08003 Barcelona), o bé a través de la següent adreça electrònica: