Llengua Nacional, un bon referent per a la llengua

Des de l’any 1991 l’Associació Llengua Nacional duu a terme una coratjosa tasca de militància lingüística, comptant amb la disposició i aportació voluntària d’un nombrós grup de persones que, per damunt de tot, els mou l’interès de fer anar bé la nostra llengua i el nostre país. Els ingressos provenen bàsicament dels nostres subscriptors i socis.

No cal dir que la revista Llengua Nacional és un referent primordial en el camp de la llengua catalana, i els qui s’esforcen per fer-la possible són persones d’un reconegut prestigi dins la lingüística i la sociolingüística. Per això, no ha d’estranyar que Llengua Nacional tingui bon ressò dins les universitats, dins els instituts, dins les biblioteques i també en els mitjans de comunicació, institucions i fòrums lingüístics i entre els correctors d’editorials i persones interessades pel català.

Malgrat no disposar de la necessària publicitat per a fer conèixer Llengua Nacional, la seva influència abasta, a més de tot el territori dels Països Catalans, altres terres com Alemanya, França, Anglaterra, els Estats Units, l’Argentina, Costa Rica, Mèxic… i cada vegada ha anat obtenint un reconeixement públic més notori.

També per Internet, a part de la nostra pàgina , en moltes pàgines on es tracta de llengua tenen enllaços cap a aquesta nostra. I no podem deixar de dir que, formant part de l’APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català), som presents en Mostres de Revistes, organitzades arreu dels Països Catalans.

La principal característica de Llengua Nacional –lliure de tota pressió política i institucional– és la de mantenir-se com a referent genuí de la norma ben establerta per Pompeu Fabra, duent a terme el compromís d’explicar i defensar els valors de la nostra llengua, impulsant-ne també el seu bon coneixement, domini i ús.

Els comentaris estan tancats.