Finalitats

Les finalitats principals de la nostra associació, a través de la revista “Llengua Nacional” son les següents:

Llengua Nacional treballa per afermar la llengua catalana en tots els camps, ajudant al seu estudi i bon ús. Pretén també de desvetllar en la nostra gent la consciència d’una realitat nacional catalana.

Llengua Nacional analitza i fomenta la normativització de la llengua catalana. Conseqüentment, desitja que el procés de normalització lingüística assoleixi la màxima extensió i concreció.

Llengua Nacional defensa la unitat de la nostra llengua i la seva genuïnitat, respectant la riquesa de les variants dialectals que la integren. Esperona el nostre poble a romandre sempre fidel al geni de la llengua catalana.

Llengua Nacional sap que milions d’avantpassats, durant més de mil anys, han forjat un valuós patrimoni: la nostra llengua, culta i rica com la que més. Conservem-la, doncs, dignament i defensem-la vigorosament.

Llengua Nacional anima totes les persones dels Països Catalans (escriptors, professors, polítics i treballadors de tota mena) a estimar de debò la llengua catalana i a estar orgulloses de servir-se’n.

Llengua Nacional crida el nostre poble a fer de la llengua catalana el mitjà de comunicació natural i espontani. Per coherència i fidelitat a la història i cultura d’aquestes terres, expressem-nos sempre i pertot en català.

Els comentaris estan tancats.